Meeste drugsgebruik in regio Amsterdam: wat is het preventiebeleid?

Uit de laatste rioolwateranalyses van het European Centre for Drugs Addiciton (EMCDDA) blijkt dat het drugsgebruik in Amsterdam weer het grootst is ten opzichte van andere regio’s in ons land. Dit onderzoek wordt jaarlijks gepresenteerd en hierbij worden alle grote regio’s binnen Europa onder de loep genomen. Het gebruik van cannabis is met name hoog in Amsterdam.

Het voordeel van deze cijfers is dat ze een objectief beeld geven van het drugsgebruik. Naar schatting zijn er ongeveer twee miljoen mensen verslaafd in ons land. Hier wordt recreatief gebruik niet bij opgeteld. Daarnaast zijn er ook onzichtbare verslaafden. Zij die geen professionele hulp krijgen en daardoor niet meegerekend worden. Het echte aantal kan daardoor veel hoger liggen. Afkickkliniek Amsterdam ziet dat de patiënten aantallen redelijk stabiel blijven de afgelopen jaren. Maar er is niet met zekerheid te zeggen dat dit ook betekent dat er geen toename te zien is.

Toch zijn er in de afgelopen tijd ook verontrustende berichten geweest. Bijvoorbeeld dat nu na corona er meer jonge mensen met een overdosis in het ziekenhuis terechtkomen. Die een slechte reactie krijgen op drugs. Dit zijn vaak jonge mensen in het uitgaansleven die nog weinig ervaring hebben gehad met dergelijke middelen. In veel gevallen is dit een kwestie van onwetendheid. Er valt dus nog veel te behalen in het preventiebeleid van de regio. Daarom heeft de gemeente verschillende manieren bedacht om het gebruik van drugs tegen te gaan. Dit in samenwerking met het Trimbos instituut.

Jongeren informeren

Amsterdam richt zich vooral op het voorkomen van het eerste gebruik. De jongeren zijn de groep die zij het meest willen aanspreken. Belangrijk is dat ze de gevolgen van drugsgebruik kennen. Daarom wordt er nauw samengewerkt met scholen. Hierbij wordt de Helder op School-methodiek toegepast. Dit wordt inmiddels op steeds meer scholen in Amsterdam aangeboden.

Ook probeert de gemeente jongeren op andere platforms aan te spreken. Bijvoorbeeld via social media. Daarnaast worden ouders ingelicht over de signalen van mogelijk drugsgebruik bij hun kind, zodat er vroegtijdig ingegrepen kan worden.

Gebruikers doorverwijzen

Mogelijk is er ook sprake van een grote groep onzichtbare verslaafden. Denken we aan iemand die verslaafd is, dan hebben we vaak een typisch beeld voor ogen. Helaas hoeft een verslaving niet altijd op te vallen. Soms zijn het ook de mensen die op het eerste gezicht juist alles voor elkaar hebben. Een mooie baan, huis, gezin én toch ook verslaafd. Daarom is het belangrijk dat medici weten hoe ze verslavingen vroegtijdig kunnen signaleren en waar ze gebruikers ook heen kunnen verwijzen.

Wist je bijvoorbeeld dat je zonder wachttijd bij een detox kliniek nederland terecht zou kunnen? Op die manier kan er onder medische begeleiding afgekickt worden, waarna er vervolgbehandelingen gestart kunnen worden. Hoe meer mensen weten waar ze heen kunnen met hun problemen, hoe minder hoog de drempel zal worden om hulp te zoeken. Zo kan een ergere verslaving en alle problemen die daarmee volgen voorkomen worden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *